บริจาคตามกำลังและศรัทธา

*** กรุณาระบุจำนวนเงินของท่าน โดยหน่วยของสกุลเงินจะเป็นบาท ***

   
   

- ทุกบาทของท่านจะช่วยน้องในทุกๆด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มอบให้เพื่อทุนการศึกษา

5,000
  • เพื่อมอบโอกาสให้กับเด็กที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดโอกาส
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาของเด็ก
  • สร้างความหวัง สานฝัน และให้โอกาส

มอบค่ารักษาพยาบาล

4,000
  • เพื่อเด็กที่รอรับการรักษาพยาบาล
  • เพื่อการรักษาด้วยการแพทย์ที่ทันยุคทันสมัย
  • เพื่อยารักษาโรคที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการ

มอบค่าวัสดุอุปกรณ์

3,000
  • เพื่ออุปกรณ์ที่ทันยุคสมัยสำหรับการศึกษา
  • เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของน้อง
  • ส่งเสริมบุคลิกภาพในเรื่องการแต่งกาย

ขอบคุณทุกการบริจาค

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาและสุขภาพประเทศไทย

FOUNDATION OF EDUCATION AND HEALTH DEVELOPMENT THAILAND

ที่อยู่ : 287 อาคารรอยัลลี ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอรโทรศัพท์ : 02-102-6100 ต่อ 6140