ร่วมด้วยช่วยกัน สำหรับทุกๆท่านที่มีจิตอาสา

ช่วยเหลือน้องๆ ที่กำลังได้รับความลำบาก...

กับมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาและสุขภาพประเทศไทย

โครงการของเรา

โครงการโรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ

อาคารเรียนโรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประวัติโดยสังเขป โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำ

อ่านต่อที่นี่ >>

รูปภาพและกิจกรรม

โรงเรียน ต.ช.ด.จังหวัด ชุมพร

โรงเรียนบ้านวังพง

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า

จุดประสงค์ของเรา

เพื่อทุนการศึกษา

จัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในประเทศที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ค่ารักษาพยาบาล

จัดหาค่ารักษาพยาบาลให้กับเด็กที่กำลังยากลำบาก เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น

วัสดุอุปกรณ์

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับความลำบากในประเทศ

ร่วมมือกับองค์กรการกุศล

ร่วมมือองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคมภายในประเทศ

ร่วมสนับสนุนเด็กๆ
ไปพร้อมกันกับมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาและสุขภาพประเทศไทยได้ที่นี่
บริจาค
ขอบคุณทุกการบริจาค
รอยยิ้มของเด็กๆคือคำขอบคุณจากใจ
บริจาค
Previous
Next